Triumfatorkerk te Katwijk samenzang Johannes de Heer

Triumfatorkerk te Katwijk samenzang Johannes de HeerOp D.V. vrijdagavond 11 september 2020 hopen we weer liederen te zingen uit de bundel  van Johannes de Heer. Ds. P. den Ouden zal toelichting geven op de te zingen liederen. Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het fonds aflossing schuld kerkbouw van de Triumfatorkerk, Katwijk.

Door de omstandigheden rondom het coronavirus is het helaas niet mogelijk iedereen in de kerk te verwelkomen. Naast de bovenstemgroep die ook hun medewerking zal verlenen, kunnen er nog ca. 150 zangers zich aanmelden. Dit kan vanaf maandag 7 september via de website van HHG Katwijk.

Zijn al de plaatsen gereserveerd? Dan nodig ik u van harte uit om thuis met ons mee te luisteren en zingen. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl en ga dan naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk.

Aanvang en toegang Triumfatorkerk te Katwijk

De aanvang van de samenzangavond in de Triumfatorkerk te Katwijk is om 19:30 uur. De deuren van de kerk zijn vanaf 19:00 uur geopend. Het orgel zal tijdens deze samenzangavond bespeelt worden door J. Vooijs

Over de Bovenstemgroep Katwijk

Al enkele jaren hadden enkele gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Katwijk het idee om een psalmzangavond te organiseren. De aankoop en verbouw van de Triumfatorkerk gaf de aanleiding om dit idee uit te werken. Uiteindelijk is dit een psalmzangavond met bovenstem geworden.

Vanaf maart 2013 zijn we begonnen met het oefenen van de bovenstem. Tweewekelijks komen we op woensdagavond bij elkaar in Kerkgebouw ‘De Fontein’, Willem de Zwijgerlaan 1a. Met zo’n 50 enthousiaste zangers uit verschillende kerken oefenen we de bovenstem en tegenstem.

Zie de data voor de oefenavonden. De deuren gaan om 19.45 uur open. De avond beginnen we om 20.00 uur met gebed en een korte meditatie. We oefenen dan tot 20.45 uur, daarna is er tot 21.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de pauze. De avond proberen we iedere keer om 21.30 uur af te sluiten.
Ieder jaar mogen we weer nieuwe leden verwelkomen en groeit onze bovenstemgroep. De oefenavonden worden begeleidt door onze vaste organist Huig van der Meij.