Review over orgelimprovisaties album “Uw trouw zal nooit vergaan” deel 2

bart kruithof orgelimprovisaties uw trouw zal nooit vergaan deel 2De cd Uw Trouw zal nooit vergaan deel 2 is opgenomen in de Grote of Sint Stephanuskerk te Hasselt. Op dit album bespeelt Bart Kruithof het orgel met schitterende orgelimprovisaties.

Over de orgelimprovisaties

Er is in dit album via dynamiek gebruikt tussen zachte en hard ook zijn er veel verschillende soorten speelstijlen en klanken gebruikt. Alles bij elkaar een afwisselende orgelalbum die zeker het beluisteren waard is.

Begin album psalm 87

Dit album met orgelimprovisaties begint met Psalm 87 het voorspel begint majestieus en stoer, maar naar ruim na ongeveer anderhalve minuut wordt er plaats gemaakt voor liefelijke klanken en vanaf de helft van het stuk wordt de muziek weer prachtig opgebouwd waarbij de melodielijn van de psalm duidelijk hoorbaar blijft. Een aantal verschillende klankkleuren van het orgel komen bij dit nummer prima tot zijn recht. Het lijkt haast wel of het begin van deze improvisatie alvast toeblikt naar vers 5: “Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen” gezien het majestieuze karakter.

Orgelimprovisaties van een Lieflijke psalmmelodie

De tweede orgelimprovisatie van psalm 3 vers 3 begint heel liefelijk de psalmmelodie te laten horen, wat ook bij de tekst van de psalm hoort. Wanneer het couplet na een improvisatie opnieuw gespeelt wordt, wordt er heel goed geanticipeerd op de tekst van dit psalmvers: “Ïk lag en sliep gerust, Van ‘s Heeren trouw bewust, Tot ik verfrist ontwaakte enz. Het prachtige is dat er na het couplet tijdens de improvisatie rustig de spanning wordt afgebouwd waarna deze improvisatie zacht en laag eindigd. Het verloop van deze improvisatie past prachtig bij het schitterende en bekende psalmvers.

Orgelimprovisatie Morgenzang

Daarna wordt de Morgenzang gespeelt die begint met een soort vraag en antwoord spel waarbij er steeds stukjes van de regels herhaald worden. Vervolgens volgt de bekende melodie van dit gezang. Vervolgens volgt er een improvisatie van psalm 79 vers 1. Wat een rustige maar schitterende improvisatie vertolkt van het couplet “Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, Zij hebben stout uw erfland ingenomen”

John Propitius

Dan volgt er een improvisatie over Psalm 111 vers 5 “‘t Is trouw al, wat Hij ooit beval” met de bewerking van John Propitius een schitterende bewerking in juichstemming, waarbij u het orgel letterlijk hoort juichen. Echt een schitterende instrumentaal intermezzo van een bekende componist, waarbij er veel spanning en diversiteit te horen is.

Vervolgs komt psalm 25 vers 7 “Gods verborgen omgang vinden”. Opnieuw een bekende psalm met een prachtige melodie. Daarna vindt er een prachtige instrumentaal intermezzo plaats van het gezang Ja, de Trooster is gekomen. Wel heel afwisselend om tussen alle verschillende psalmzettingen opeens zo’n gezang te horen, met een prachtige uitkomende stem.

Leer mij naar Uw wil te hand’len

Ook psalm 86 vers 6 is een schitterende orgelimprovisatie, het lijkt net aan het begin van de improvisatie of het een combinatie is van het gezang Liefde was het, die afgewisseld wordt met de psalm waarna de prachtige melodie van het psalmvers “Leer mij naar Uw wil te handelen” klinkt. Een erg mooie combinatie tussen de psalm en improvisatie waarmee u als luisteraar echt de verschillen zullen opvallen. Gaandeweg kunnen we wel stellen dat deze cd echt de moeite waard is om na te luisteren als orgelliefhebber.

Dit blijkt ook in de psalmen die na deze psalm volgen een instrumentaal intermezzo waar psalm 33 vers 8 en psalm 100 gecombineerd worden valt erg op door de afwisseling in volume en verschil in dynamiek en klanken, waarbij deze improvisatie prachtig zacht begint. Bij psalm 132 vers 7 “Tot staving van de waarheid deed” een bekende kerstpsalm valt op dat deze netjes, statig, rustig ten gehore wordt gebracht. Opnieuw goed passend bij deze psalm.

Bewerking Klaas-Jan Mulder

Bijna aan het einde van dit album met orgelimprovaties met organist Bart Kruithof wordt een schitterende bewerking van Klaas-Jan Mulder van psalm 72 vers 6 en 11 ten gehore gebracht. Deze bewerking van Klaas-Jan Mulder wordt echt schitterend ten gehore gebracht qua verschil in klank maar ook het volume, het begint wat harder bij “Ja, elk der vorsten zal zich buigen”, maar verstild en is ontzettend zacht bij “‘t Behoeftig volk, in hunne noden,” en vervolgens weer meer volume bij vers 11: “Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;”

Tenslotte wordt op dit album schitterende, rustige improvisaties van psalm 130 vers 4 “Hoopt op den HEER, gij vromen” en vervolgens Psalm 105 vers 5: “God zal Zijn Waarheid nimmer krenken” ten gehore gebracht. Aan het einde van deze laatste psalm wordt voor de laatste keer nog eens alles wat er in de klavieren en klankkast zit uit het orgel gehaald en juicht het orgel opnieuw. Kortom een schitterende samenstelling van dit album met orgelimprovisaties.

Beluister dit album nu op Familystream

Tracklist album van Bart Kruithof “Uw trouw zal nooit vergaan” deel 2

De onderstaande orgelimprovisaties door organist Bart Kruithof worden op het album “Uw trouw zal nooit vergaan” deel 2 ten gehore gebracht.

1. Psalm 87 vers 4
2. Psalm 3 vers 3
3. Morgenzang vers 1
4. Psalm 79 :vers1
5. Psalm 111 vers 5  (J. Propitius)
6. Psalm 25 vers 7
7. Ja, de Trooster is gekomen
8. Psalm 86 vers 3
9. Psalm 33 vers 8 en Psalm 100 vers 4
10. Psalm 132 vers 7
11. Psalm 72 vers 6 en 11 (K.J. Mulder)
12. Psalm 130 vers 4
13. Psalm 105 vers 5