Mannenzang aan zee in de Oude kerk te Katwijk

Mannenzang aan zee in de Oude kerk te KatwijkOp D.V. vrijdagavond 24 mei 2024 wordt er een Mannenzang aan Zee in de Oude kerk te Katwijk gehouden voor Open Doors.

Aanvang en toegang Mannenzang aan Zee

De aanvang van Mannenzang aan zee is 19:30 uur en de deuren van de kerk gaan om 18:45 uur open. De toegang is gratis.

Tijdens de mannenzangavond zullen er psalmen en gezangen gezongen worden. Het thema van deze avond is: Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. De opbrengst is van deze avond is bestemd voor Open Doors via Muskathlon in Zuid-Korea. Myrthe Kuijt hoopt in oktober 2024 naar Zuid-Korea te gaan voor een Muskathlon.

Alle mannen zijn van harte welkom tijdens de mannenzangavond in de Oude kerk op de Boulevard 109 te Katwijk aan Zee.

Medewerkenden Mannenzang aan Zee

Tijdens de Mannenzang aan Zee wordt medewerking verleend door dirigent Maarten Kuijt en organist Johan Haasnoot. De spreker is dominee P. den Ouden.

Over de Oude kerk te Katwijk aan Zee

De Andreaskerk (ook bekend als de Oude kerk of witte kerk) werd gebouwd kort na 1461, toen Katwijk aan Zee een zelfstandige parochie werd. Het gebouw is kenmerkend voor het geloofsleven; het maakte ups en downs mee. Tegenwoordig is het Katwijks bekendste gebouw en trekt iedere zondag weer honderden mensen voor de verkondiging van het evangelie.

Verwoesting en opnieuw opbouwen

Na de verwoesting rond 1571 werd waarschijnlijk eerst in Katwijk aan den Rijn gekerkt. Vermoedelijk tussen 1580 en 1590 werd de zuidelijke helft van het schip herbouwd. In 1709 werd de kerk uitgebreid met de noordelijk helft van het schip. Tot 1791 werd begraven in en rond de kerk. In 1791 werd een nieuwe begraafplaats ingericht ten oosten van het dorp.

In het begin van de 19e eeuw werd de kerktoren eigendom van de gemeente Katwijk. In 1836 werd de spitse toren door een storm vernield en vervangen door achtkantige koepel en in 1887 werd de Nieuwe Kerk in gebruik genomen en werd de Oude Kerk in 1890 verkocht aan de rederij Katwijk, die het gebouw als rederijschuur gebruikte. Na aandringen van kunstschilders en Katwijkse burgers werd een 30 à 40 jarig onderhoud bedongen.

In 1921-1924, na de beëindiging van de rederij, werd de kerk weer teruggekocht en herbouwt op vrijwel de oudste grondslagen. Om een doorloop te krijgen werden poortjes in de steunberen gemaakt. De delen, die nog uit de Middeleeuwen stamt, zijn: het muurwerk van de toren, het schip, de zuiderdwarspand en het fundament, de doopkamer en koor.