Martinikerk van Bolsward nieuwjaars samenzangavond 2024

Martinikerk van Bolsward nieuwjaars samenzangavond 2024Op D.V. zaterdagavond 13 januari 2024 wordt er een niet-ritmische nieuwjaars samenzangavond met bovenstem gehouden in de Martinikerk van Bolsward.

Aanvang en toegang nieuwjaars samenzangavond Martinikerk van Bolsward

De aanvang van de nieuwjaars samenzangavond in de Martinikerk van Bolsward is 19:30 uur en de kerkdeuren gaan om 19:00 uur open. De toegang is gratis en van de avond wordt een opname gemaakt die te zijner tijd te beluisteren is via Familystream. Tijdens deze avond wordt een collecte gehouden voor Stichting Woord en Daad.

Jong en oud is van harte welkom om mee te zingen in de Martinikerk op het Groot Kerkhof 26 te Bolsward.

Medewerkenden nieuwjaars samenzangavond Martinikerk van Bolsward

Tijdens de nieuwjaars samenzangavond in de Martinikerk van Bolsward wordt er medewerking verleend door de bovenstemgroep Wouterswoude die tijdens de samenzang bovenstem zal zingen. De avond wordt geopend door Dominee A.A. Egas die tevens een meditatie hoopt te houden en de avond ook hoopt af te sluiten. Het orgel wordt bespeelt door de organist Bart Kruithof.

Over Bart Kruithof

Bart Kruithof werd geboren op 7 november 2002 te Dordrecht. Op jonge leeftijd kreeg hij interesse voor het orgel, de koning der instrumenten. Op 9-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen van zijn vader. Daarna volgde hij literatuurlessen bij organist Lennard Verkamman te Sliedrecht, gevolgd door samenzangbegeleidingslessen. “Muziek verbindt”, aldus Bart. Psalmen begeleiden op het orgel vindt hij het mooiste om te doen.

Opnamen

In mei 2020 nam Bart zijn eerste orgel-CD op in de Bovenkerk van Kampen. Omdat er naar aanleiding van deze uitverkochte CD veel vragen kwamen of hij meer wilde gaan uitgeven is er in de loop van de tijd meer muziek opgenomen en beschikbaar gesteld op YouTube, Familystream en verschillende CD’s.

Bart zijn wens is, dat het orgelspel en het zingen van de Psalmen mag zijn tot eer van Gods Naam.