Domkerk Utrecht psalmzangdag 2018

Domkerk Utrecht psalmzangdag 2018Domkerk in Utrecht – Op d.v. maandag 2 april 2018 (tweede paasdag) wordt een psalmzangdag gehouden in de Domkerk van Utrecht. De aanvang is om 16:00 uur. De deuren van de kerk gaan open om 15:00 uur. De meditaties worden verzorgt door Ds. R.W. Mulder uit Leerdam. Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve. Iedereen is van harte welkom om dit schitterende concert mee te maken!

Over de Domkerk

Utrecht. De Domkerk was hét centrum van religieuze én politieke macht in de Middeleeuwen.

Voorgeschiedenis (Romeinse tijd tot 1254)

De Domkerk staat binnen de grenzen van een Romeins fort, een castellum, dat rond 43 na Chr. is gesticht. De huidige monumentale, gotische Dom, midden in de Utrechtse binnenstad, heeft een veelbewogen voorgeschiedenis. Al sinds de tijd van Willibrord (rond 700) was er een rijk religieus leven op het Domplein. Hij herbouwde het Frankische kerkje dat door de Friezen was verwoest. Ook de kerk van Willibrord was echter geen lang leven beschoren. In de 9de eeuw kwamen er nog eens de vernielingen door de Noormannen bovenop. Pas in de 10de eeuw werd het rustiger. De directe voorganger van de gotische Dom was de romaanse Dom van Adelbold uit 1023.

Bouwgeschiedenis (9254 tot 1525)

Na de eerste steenlegging in 1254 heeft de bouw 266 jaar geduurd. Aan het eind van de 13de eeuw kon het eerste deel van het koor worden gewijd. Tussen 1321 en 1382 verrees de Domtoren. Omstreeks 1410 was het koor gereed, rond 1480 het transept en de vernieuwde pandhof. Van 1481 tot 1517 werd het romaanse schip vervangen. De overwelving van het schip en van het transept werden niet meer uitgevoerd. Door geldgebrek stoppen de bouwwerkzaamheden in 1525 definitief.

Geschiedenis na 1525

Een belangrijk jaartal in de geschiedenis van de gotische Dom is 1580. Daarvóór was het de kathedraal van de bisschop van Utrecht en zijn kapittel van kanunniken. In 1580 ging de kerk over in protestantse handen. Veel bijzondere interieuronderdelen uit de katholieke periode verdwenen met de Beeldenstorm in de Domkerk in dat jaar. De huidige aanblik van de Dom wordt ook zeer bepaald door de tornado van 1674: tijdens de zware storm die op 1 augustus over Nederland raasde, stortte het schip van de Domkerk in.

Voor meer informatie over de organist zie: www.harmhoeve.nl