De Grote of Sint-Stephanuskerk in Hasselt concert

De Grote of Sint-Stephanuskerk in Hasselt concertOp D.V. zaterdagavond 25 mei 2019 zal er een koor- en samenzangavond gehouden worden gehouden in de Sint-Stephanuskerk van Hasselt.

Aanvang en toegang concert Sint-Stephanuskerk in Hasselt

De aanvang van het concert in de Sint-Stephanuskerk in Hasselt is om 19:30 uur. De deuren zijn vanaf 19:00 uur open. De toegang is gratis. Deze avond zal er een collecte gehouden worden t.b.v. stichting Timotheos. De vele (wees)kinderen in Malawi kunnen uw/jouw steun goed gebruiken. U/jij bent van harte welkom!

Medewerkenden concert Sint-Stephanuskerk in Hasselt

Deze avond zal er medewerking verleend worden aan het concert in de Sint-Stephanuskerk in Hasselt door het Christelijk Mannenkoor van Staphorst. Dit koor staat onder leiding van de dirigent Pieter Bos. Het orgel zal bespeeld worden door Christian Mussche. De opening en sluiting zal verzorgd worden door dominee H.J. van Marle.

Over Christelijk mannenkoor Staphorst

Het koor is opgericht in januari 1969 en heeft verschillende dirigenten gekend.We kunnen terugkijken, enkel door Gods zegen, op de fijne jaren die we hebben gehad als Christelijk Mannenkoor Staphorst. De huidige dirigent van het Christelijk mannenkoor Staphorst is Pieter Bos.

Peter Bos is geboren in Kampen.  Na het doorlopen van de muziekschool in Kampen heeft hij een tiental jaren orgel- en pianolessen gevolgd bij Klaas Jan Mulder. Daarnaast volgde hij twee zomercursussen koordirectie, uitgaande van de Kurt Thomas Stichting in Den Haag.

Van beroep was hij leerkracht aan een P.C. Basisschool te Dronten, de plaats waar hij ook woont.

Peter Bos is in het verleden dirigent geweest van diverse gemengde –  en mannenkoren en is sinds april 1998 dirigent van het Christelijk Mannenkoor Staphorst en sinds maart 2010 dirigent van het Chr. Mannenkoor “Asaf “ te Dedemsvaart.  Verder is hij vervangend dirigent van diverse koren w.o. Concertkoor “Immanuël” te Kampen.

Hij begeleidt diverse koren op orgel en piano.  Bovendien leidt hij de Cantorij van de Ned. Ger. Kerk te Dronten en is hij vaste organist in deze kerk.