Cd ‘t Hijgend hert der jacht ontkomen van Arthur de Jong

Cd 't Hijgend Hert der jacht ontkomen Arthur de JongDe jonge organist Arthur de Jong uit Krimpen maakte een cd vanuit de grote kerk te Tholen. Het is een cd in een meditatieve setting. Op zijn hele eigen wijze beeld hij de tekst van de psalmen uit.

Over Arthur de Jong

Arthur de Jong werd op 25 maart 2006 geboren te Capelle aan den IJssel. Zijn huidige woonplaats is Krimpen aan den IJssel. Sinds zijn 5e jaar had hij al veel interesse voor het orgel, voornamelijk voor grote kerkorgels. Op woensdag 11 november was het zover: zijn eerste officiële Cd opname was een feit en gebeurde met medewerking van Interclassic Music.

De tracks op de cd ‘t Hijgend hert der jacht ontkomen van Arthur de Jong

Op deze cd ‘t Hijgend hert der jacht ontkomen van Arthur de Jong als organist uit Krimpen aan de IJssel staan de onderstaande tracks.

1. Psalm 77 vers 1 en 7

‘Mijn geroep, uit angst en vrezen’
‘Heilig zijn o God Uw wegen’

2. Psalm 38 vers 8 en 9

‘Uitgeteerd door al mijn klachten’
‘Maar wat klaag ik, HEER’ der Heren?’

3. Psalm 43 vers 4 en 5

‘Dan ga ik op tot Gods altaren’
‘Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?’

4. Psalm 63 vers 1

‘O God, Gij zijt mijn Toeverlaat’
‘Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog’

5. Psalm 116 vers 2 en 3

‘Ik lag gekneld in banden van de dood’
‘Och Heer, och, wierd mijn ziel door U gered!’

6. Psalm 47 vers 3

‘God vaart, voor het oog’

7. Psalm 25 vers 3 en 5

‘Denk aan’t vaderlijk meêdogen’
‘Lout’re goedheid, liefdekoorden’

8. Psalm 42 vers 1

‘’t Hijgend hert, der jacht ontkomen’

9. Psalm 80 vers 1 en 2

‘Neem Isrels Herder, neem ter ore’

‘Hoe lang, o HEER der legermachten’

10. Psalm 89 vers 9 en 19

‘Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt’
‘Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur’

11. Wilhelmus van Nassau

‘Wilhelmus van Nassau’
‘Mijn Schild, ende Betrouwen’

De prijs van deze cd is: €15,00 per stuk.

Bestel deze cd nu