Gereformeerde kerk te Voorthuizen 4e mannenzangavond

Gereformeerde kerk te Voorthuizen 4e mannenzang avondOp vrijdagavond 15 februari 2019 wordt er de 4e mannenzangavond in de Gereformeerde kerk te Voorthuizen gehouden.

Aanvang en toegang mannenzang Gereformeerde kerk te Voorthuizen

De aanvang van de mannenzang in de Gereformeerde kerk te Voorthuizen is om 19:30 uur.

Alle mannen zijn van harte welkom in de Gereformeerde kerk op de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Het thema van de avond is”” Zijn passie, Zijn Wederkomst.

Medewerkenden Gereformeerde kerk te Voorhuizen

Er wordt medewerking verleend door Evert van de Veen achter het orgel. Bert Noteboom is de spreker en de dirigent is Adriaan Hoek.

Programma Gereformeerde kerk te Voorhuizen

Het programma van deze avond is als het volgt:

1. Welkom door Bert Noteboom jr. 

2. Zingen:   Psalm 68, Oude Berijming, ritmisch, vers 10, 16 en 17, met bovenstem 

3. Inleiding op het thema van de avond door Bert Noteboom jr. “Zijn Passie, zijn Wederkomst”. 

4. Gebed door Bert Noteboom jr. 

5. Inleiding op subthema door Bert Noteboom jr. “Passie”  

6. Zingen:                        – ’t Is middernacht in de hof JdH 280, 4 coupletten. met bovenstem 

                                          – Jezus mijn Heiland JdH 62 3 verzen

                                          – Is dat is dat mijn Koning  HB 43  vs 1 en 2 met bovenstem 

7. Muzikaal intermezzo door Evert van de Veen op het orgel 

8. Inleiding op subthema door Bert Noteboom jr. “Opstanding” 

9. Zingen:                        – Psalm 118, vers 1, 11 en 14, met bovenstem 

                                           – Er is een Verlosser, OTH 145 

                                           – Christus onze Heer verrees, O.L. Gezang 215 alle verzen. met bovenstem

10. Inleiding op subthema door Bert Noteboom jr. “Hemelvaart” 

11. Zingen:                    – Juicht o volken juicht.  Psalm 47 vers 1 en 3 O.B.                                     

                                        – Op een lichte wolkenwagen. HB 125 alle verzen 

                                        – Wij knielen voor uw zetel neer. O.L. 231 vs. 1, 3 en 4. 

 12. Inleiding op subthema door Bert Noteboom jr. “Wederkomst”. 

13. Zingen:                    – Ik bouw op u. Opw.124 3 coupletten.met bovenstem. 

                                         – Ambrosius Lobgesang alle verzen.

                                         -Hoog boven alle vragen 

 14. Dankgebed door Bert Noteboom jr.                          

 15. Slotwoord en aankondiging collecte (door Bert Noteboom jr.),

 16. Collecte (tijdens collecte muzikaal intermezzo door Evert van de Veen op het orgel) 

     aansluitend zingen lied: Kroon Hem met gouden kroon.  

 17. Zingen:                       – Kroon Hem met gouden kroon. JdH 722 3 verzen.

 18. Orgelspel door Evert van de Veen 

Over Evert van de vEen

Evert van de Veen werd geboren op 28 december 1963 in Voorthuizen. In het begin van de 70-er jaren werd het orgel van de plaatselijke gereformeerde kerk opgeknapt en uitgebreid. Een belangrijke wijziging daarbij was het verplaatsen van de speeltafel van de zijkant van het orgel naar de begane grond. Zo kon men de verrichtingen van de organist ook visueel waarnemen. En dat maakte grote indruk op de jonge Evert. Zo is bij hem dus eigenlijk de liefde voor het orgel ontstaan. Hierna volgden dan ook orgellessen o.a. bij de bekende organist John Propitius, die hem voorbereidde op een orgelstudie aan, naar later bleek, het Utrechts Conservatorium. Intussen werd Evert zelf ook tot organist benoemd in Voorthuizen.

Aan het conservatorium studeerde hij bij de bekende orgelpedagoog Theo Teunissen. Bij hem heeft hij zich bekwaamd in alle aspecten van het orgelspel. Alle stijlen werden bestudeerd: van Sweelinck tot Messiaen. Evert sloot zijn conservatoriumstudie af met een examenconcert in de Utrechtse Pieterskerk, waarbij ook de toenmalige directeur van het conservatorium, Ton Hartsuiker, aanwezig was.

Na zijn studie begon Evert als orgeldocent in de regio Voorthuizen. Na verloop van tijd echter is het accent meer komen te liggen op het geven van orgelconcerten in Nederland, maar ook daarbuiten (Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en zelfs Australië). Naast concertorganist is hij ook een veelgevraagd  koorbegeleider. En natuurlijk is hij ook kerkorganist (“het mooiste aspect van mijn vak”). Hij speelt de zondagse erediensten in de gereformeerde kerk van Voorthuizen en de hervormde PKN gemeente in Putten. Het orgel in de Voorthuizense kerk is in 1998 vervangen door een prachtig mechanisch instrument van ‘Hendriksen en Reitsma’ met 25 stemmen. Naast organist is Evert ook werkzaam als koordirigent.

Evert van de Veen is dirigent van:

  • Chr. Ger. Gem. zangvereniging “De Lofstem” uit Ederveen
  • Chr. Interkerkelijk Mannenkoor ‘Fontanus’ uit Putten
  • Chr. gemngd koor Viva Vox uit Elspeet
  • Reformatorisch gemengd koor ‘Cantilena’ uit Staphorst
  • Interkerkelijk gemengd koor Maranatha uit Doorn

Er zijn inmiddels een 16-tal solo-orgel CD’s van Evert verschenen waarop hij te beluisteren is op een aantal van de meest fraaie orgels van Nederland, Duitsland en België. Het muzikale spectrum van Evert ligt tussen de barok, met Bach als hoogtepunt, en de laatromantiek, hoewel hij de modernere orgelmuziek niet uit de weg gaat.  Het improviseren over koraalmelodieën in allerlei stijlen en vormen is daarbij een muzikale uitingsvorm die hem na aan het hart ligt.