Oude kerk te Zeist van Passie naar Pasen

Oude kerk te Zeist van Passie naar PasenOp zaterdagavond 20 april wordt er een concert in de Oude kerk te Zeist gehouden met het onderwerp van Passie naar Pasen.

Aanvang concert Oude kerk te Zeist

De aanvang van het concert in de Oude kerk te Zeist is om 19:45 uur. De toegang is gratis er wordt een collecte gehouden voor de Gereformeerde zendingsbond.

U bent van harte welkom Oude kerk op de 1e Dorpsstraat 1 te Zeist.

Medewerkenden Oude kerk te Zeist

Aan het concert in de Oude kerk te Zeist wordt medewerking verleend door Christelijk Gemengd koor Cantate Deo onder leiding van Peter Eilander. Johan van der Graaf bespeelt het orgel. Aniek van Oosterom bespeelt de panfluit. Dominee G. Lustig verzorgt de opening en de sluiting.

Over het gemengd koor Cantate Deo

Het Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo uit Amersfoort geniet al vele jaren bekendheid in de wereld van de gemengde koren.

Zingt voor God

Cantate Deo betekent “Zingt voor God”. Zingen temidden van het leven van alledag, zingen tot eer van God. Dat is niet vrijblijvend, niet neutraal! Het vraagt kwaliteit, inzet en geestdrift.

Historie

Ons koor is opgericht op 6 oktober 1965. In het begin waren we vooral betrokken bij activiteiten van de Adventkerk in Amersfoort. Door de jaren heen verzelfstandigde het koor en groeide ons ledenaantal fors. Peter Eilander werd in 1980 dirigent van ons koor, waar hij tot op de dag van vandaag het stokje zwaait.

Ons koor groeide al snel uit tot een groot regionaal koor en op dit moment hebben we ca. 95 leden. Jaarlijks organiseren we verschillende concerten en/of verlenen we medewerking aan zangavonden. In de jaren ’80 en ’90 maakten we diverse tournees naar o.a. Amerika, Canada, Hongarije en Engeland. De laatste korte reizen waren in 2006 naar Parijs (40-jarig bestaan), in 2010 naar Engeland. In het voorjaar van 2016 zijn we naar Duitsland geweest (i.v.m. afsluiting 50-jarig jubileum).

Repertoire

Ons repertoire is zeer gevarieerd. Zo zingen we onder andere werken van F. Mendelssohn Bartholdy, Händel, Vierne, Maunder en Stainer. Verder worden er wekelijks en tijdens uitvoeringen psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen.

Peter Eilander dirigeert ons koor met groot enthousiasme. Hij streeft naar perfectie in de zang, waarbij hij accenten legt passend bij de inhoud van het repertoire.

CD’s

Door de jaren heen zijn verschillende CD’s uitgebracht. We hebben enkele CD’s met daarop geestelijke liederen, een dubbel CD met kerstliederen en een CD met koraalcantates van de bekende organist Jan Zwart. Onze nieuwste CD is uitgegeven in 2013 en bevat opnamen van Geestelijke Liederen met bewerkingen en arrangementen van Peter Eilander.

Repetities

Uiteraard zijn nieuwe leden (leeftijd tot 65 jr.) hartelijk welkom. Kom daarom eens vrijblijvend kijken, luisteren en meezingen tijdens onze repetitieavond en vraag naar Sophie Zenuni, bestuurslid Ledenzorg. Wij repeteren iedere donderdagavond van 19.45 – 22.00 uur in de Ger. kerk “De Lichtkring” te Amersfoort.