Mannenzang Katwijk terugblik op 3-11-2017

mannenzang katwijk terugblikOp vrijdagavond 3 november 2017 werd de Katwijkse Mannenzang met de 1600 mannen in de Nieuwe kerk van Katwijk aan Zee gehouden.

Leiding van de avond

De leiding van de avond was in de handen van Dominee P. Veerman uit Katwijk aan Zee. Jaap van Rijn bespeelde voor de laatste keer tijdens de hele noten mannenzang in Katwijk het Van den Heuvel orgel. Bert Noteboom is de voorzitter van de stichting en dirigent.

Mannenzang Katwijk terugblik verloop van de avond

Rond 19:00 uur ging de kerk los en de mannen stroomde binnen rond 19:05 uur was de kerk al aardig gevuld. Toen de avond begon waren er zelfs alleen nog maar staplaatsen beschikbaar. Alle banken en stoelen waren gevuld.

Bovenstem

Dit jaar waren er ook ontzettend veel zangers die bovenstem zongen. Meer dan voorgaande jaren gebruikelijk was. Hoe uniek is het om samen met ruim 2000 mannen psalmen op hele noten te mogen zingen volgens de oude berijming. Fantastisch zo’n mannenzang Katwijk voor dit artikel in de Mannenzang Katwijk terugblik hebben we psalm 68 vers 10 en 16 opgenomen tijdens de hele notenzangavond. Zodat u voordat de cd er als is na kunt genieten van deze avond.

Psalm 68

Vers 10:

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Vers 16:

Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar ‘t hemelhof,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt’ aan onzen God en HEER;
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
En doet Zijn sterkte boven lucht