Katwijkse mannenzang met psalm 150

laatste mannenzang katwijk jaap van rijnDe eerste vrijdag in november 3 november 2017 werd er weer een Katwijkse Mannenzang gehouden.

Tijdens deze mannenzang werden psalmen op hele noten gezongen en nieuw dit keer was ook dat er een gezang gezongen werd. De leiding van de avond stond in handen van de dirigent en voorzitter Bert Noteboom. Jaap van Rijn bespeelde het van de Heuvelorgel uit de nieuwe kerk.

Tegenstem

Vanaf half 5 in de middag werd er onder de enthousiaste leiding van de dirigent Bert Noteboom ook al tegenstem gedirigeerd. Jaap van Rijn bespeelde toen ook het orgel. Het is een hele uitdaging om in één middag tijd een stuk of vier tegenstemmen in te studeren.

De kerk deuren gaan open

‘s Avond rond één minuut voor zeven gaan de kerkdeuren van de nieuwe kerk open voor de Katwijkse mannenzang. De kerk stroomt dan vul ruim 5 minuten later zit de kerk al vol en zijn er nog mensen die een plekje zoeken. De meeste kunnen toch nog een plekje vinden ergens vinden. De laatste paar hebben een staplaats maar kunnen nog wel de kerk in.

Een impressie van de avond

Tijdens de  Katwijkse mannenzang avond worden een aantal psalmen gezongen en één gezang. Een van de psalmen die gezongen werd was psalm 150.

Psalm 150 vers 1

Looft God, looft zijn Naam alom
Looft Hem in Zijn heiligdom
Looft des Heeren grote macht,
In den hemel Zijner kracht
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Psalm 150 vers 2

Looft God, met bazuingeklank
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank
Looft Hem, met de harp en luit
Looft Hem, met de trom en fluit
Looft Hem, op uw blijde snaren
Laat zich ‘t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des Heeren glorie, paren.

Psalm 150 vers 3

Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den Heer‘, elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den Heer‘, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer‘ der heren.

Terugblik Katwijkse mannenzang

Hierboven heeft u een nummer van de Katwijkse mannenzang terug kunnen kijken en luisteren. Zou u zoiets ook nog wel eens mee willen maken? De volgende mannenzang is op 20 april 2018. Dan hoopt ook de organist Jaap van Rijn afscheid te nemen van de mannenzangavonden.