Kamper Mannenzang 13 editie in de Bovenkerk

Kamper Mannenzang voor de 13e keer in de BovenkerkOp vrijdagavond 29 september 2018 wordt de 13e Kamper Mannenzang in de Bovenkerk gehouden.

Aanvang en toegang Kamper Mannenzang

De aanvang van de Kamper Mannenzang is om 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open. De toegang is gratis. Dames zijn als toehoorder welkom.

Tijdens de dertiende mannenzang vindt er samenzang plaats van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Er zal een cd opname plaats vinden van kerstliederen.

Harry Hamer bespeelt het orgel en Jan Quintes Zwart is de dirigent.

U bent van harte welkom in de Bovenkerk op de Koornmarkt 28 in Kampen.

Over de organist Harry Hamer

Zijn voorliefde voor orgelklanken openbaarde zich al op zeer jeugdige leeftijd. Op 5-jarige leeftijd werd dan ook begonnen met harmoniumlessen onder leiding van de heren Jan Bosch en Lammert Neijmeijer. De eerste orgellessen ontving hij van Henk Sleurink aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen. Op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging. Hiermee legde hij de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle.

Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als coördinator muziek, docent orgel, piano, improvisatie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor kunsteducatie te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en is hij actief als concertorganist.

Als vaste begeleider van veel koren is hij vaak via de media te beluisteren. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij regelmatig te zien als organist, pianist en dirigent. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Roemenie, Canada en de V.S. Ook het arrangeren van muziek voor koor en orkest behoort tot zijn werkzaamheden. Daarnaast componeert hij ook diverse koraalbewerkingen voor orgel.

Van hem verschenen 5 lp’s en ruim 20 cd’s/dvd’s waarop hij als orgelsolist te beluisteren valt. Daarnaast verleent hij als begeleidend organist en pianist medewerking aan diverse opnamen met koor, samenzang en andere solisten, zodat het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt inmiddels ruim de 175 is gepasseerd.

Tijdens zijn 40 – jarig jubileum in 2012 werd Harry Hamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn grote inzet voor de Orgel- en koorcultuur in Nederland.