Cd Mijn Vader dat Uw wil geschied van Chr. Mannenkoor Jeduthun

Cd Mijn vader dat u wil geschied jeduthunMijn Vader dat Uw wil geschied is een mooie paascd van Christelijk  mannenkoor Jeduthun.

Over de cd Mijn Vader dat Uw wil geschied

Het Christelijk mannenkoor Jeduthun onder leiding van Arie Kortleven zingt de mooiste liederen rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Tijdens deze cd wordt medewerking verleend door Marcel van de Ketterij op het orgel en Arjan en Edith Post op de trompet.

Tracklist mijn Vader dat Uw wil geschied

Op deze cd Mijn vader dat Uw wil geschied met Christelijk Mannenkoor Jeduthun staan de onderstaande nummers.

1. ’t Is middernacht C. het Jonk
2. Psalm 22 : 1 A. Kortleven
3. Psalm 69 : 1, 4 en 14 traditioneel
4. Straf mij in Uw gramschap niet H. Slettenhaar
5. Het kruis : 1, 2, 4 en 5 A. Kortleven
6. Eens was ik een vreemd’ling R.M. Mc Cheyne / H. Hoeve
7. De verrijzenis van de Heere Jezus A. Kortleven
8. ’t Zij vreugde mijn deel is A. Kortleven
9. Christus, onze Heer’ verrees K.J. Mulder
10. Hoor een heilig koor van stemmen K.J. Mulder
11. Psalm 47 : 3 en 4 A. Kortleven
12. Psalm 6 : 2, 4 en 9 K.J. Mulder
13. De kerk van alle tijden A. Kortleven
14. De heem’len roemen F. Pijlman
15. Psalm 133 : 1 en 3 K.J. Mulder

De prijs van deze cd is €14,95 per stuk.

Bestel deze cd nu

Over Christelijk Mannenkoor Jeduthun

Jeduthun is een mannenkoor, wat gedirigeerd wordt door Arie Kortleven. Wekelijks oefenen zo’n 120 mannen in de Kapel van het Hoornbeek college te Amersfoort aan psalmen, gezangen en vaderlandse liederen. De repetitieavonden worden goed bezocht. We zingen en leven met elkaar mee. Het is hard werken op maandagavond, dat neemt niet weg dat het heerlijke avonden zijn. Om het zingend samen bezig zijn en om de geestelijke inhoud van de muziek.

Concerten en zangavonden

Naast de door ons georganiseerde concerten worden we vaak gevraagd om mee te werken aan zangavonden door heel Nederland. Een overzicht daarvan geeft de agenda op deze website. In de loop van de tijd zijn er meerdere opnamen van ons koor gemaakt. Het overzicht daarvan en ons repertoire geeft een goed voorbeeld van onze zang door al die jaren heen.

Ontstaan

Het Christelijk Mannenkoor “Jeduthun” is ontstaan op initiatief van een aantal docenten van het van Lodensteincollege te Amersfoort. De heren G. de Bruin, J. Bosma, A. Cornelissen en C. het Jonk kwamen elkaar als collega’s dagelijks tegen. Tijdens hun gesprekken in pauzes ontstond het idee om een mannenkoor op te richten. In een brief aan de ouders van het van Lodensteincollege werd hiervan melding gemaakt. Mannen die geïnteresseerd waren werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 1 maart 1982. De opkomst overtrof alle verwachtingen, er kwamen maar liefst 80 mannen. Er werd besloten dat de plannen konden worden uitgevoerd.

Dirigenten

Het ontstaan van het mannenkoor was een feit. De eerstvolgende maandag begon men al met de repetities onder leiding van de heer C. het Jonk. Vaste begeleider van het koor werd organist Arie Kortleven. In de loop der jaren is het koor uitgegroeid tot een landelijk bekend koor met een geheel eigen koorklank. Het dirigeerstokje werd in 1998 overgenomen door Arie Kortleven.