Cd Arthur de Jong improvisaties vanuit Zaltbommel

Cd Arthur de Jong improvisaties vanuit ZaltbommelDe derde cd van de organist Arthur de Jong is inmiddels uit met orgelimprovisaties vanuit de Grote of Sint-Maartenskerk te Zaltbommel.

Het orgel in Zaltbommel heeft een mooie, zachte en warme klank waardoor het mogelijk was om aansprekende opnames te maken. Het is een afwisselende orgel cd met psalmen en veel afwisseling. Geniet van deze mooie cd en bestel hem nu. Een unieke cd waarbij een mooie orgel en een jong talent goed gecombineerd wordt.

Over Arthur de Jong

Arthur de Jong werd op 25 maart 2006 geboren te Capelle aan den IJssel. Zijn huidige woonplaats is Krimpen aan den IJssel. Sinds zijn 5e jaar had hij al veel interesse voor het orgel, voornamelijk voor grote kerkorgels. Op woensdag 11 november was het zover: zijn eerste officiële Cd opname was een feit en gebeurde met medewerking van Interclassic Music.

Tracks op de cd Arthur de Jong improvisaties vanuit Zaltbommel

Op de cd Arthur de Jong improvisaties vanuit Zaltbommel worden de volgende orgelimprovisaties ten gehore gebracht.

1. Psalm 95 vers 1 en 2

‘Komt laat ons samen Isrels Heer’

‘De HEER is groot, een heerlijk God’

2. Psalm 85 vers 1 en 4

‘Gij hebt, o HEER, Uw land die gunst betoont’

‘Dan wordt genâ, van waarheid blij ontmoet’

3. Psalm 49 vers 1 en 2

‘Gij, volken hoort; waar g’ in de wereld woont’

‘Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd’

4. Psalm 68 vers 9

‘Gods wagens, boven ’t luchtig zwerk’

5. Psalm 16 vers 5 en 6

‘Daarom heeft zich mijn ’t kwijnend hart verblijd’

‘Gij maakt eerlang mij ’t levenspad bekent’

6. Psalm 3 vers 3

‘Ik lag en sliep gerust’

7. Psalm 81 vers 12

‘Opent uwen mond’

8. Psalm 150 vers 1 en 2

‘Looft God, looft Zijn naam alom’

‘Looft God met bazuingeklank’

De prijs van deze cd is: €15,00 per stuk.

Bestel deze cd nu

Over het orgel

In 1783 begon de Rotterdamse orgelmaker Andries Wolfferts aan de bouw van een orgel. Hij maakte daarbij gebruik van pijpwerk uit het orgel uit 1723 dat Matthijs Verhofstadt gebouwd had. Deze had eveneens weer pijpwerk van een voorganger geleend, zodat er tot op de dag van vandaag een bourdon 8′ van mr. Peter Jansz de Swart uit het einde van de zestiende eeuw op het hoofdwerk te vinden is. Het orgel had sterke kanten, zoals de prachtige kas, maar er waren ook problemen. Het orgel was wellicht te weinig krachtig voor de grote kerk en de toen nog grote menigte kerkgangers.

A.F.G. Heijneman was een orgelbouwer afkomstig uit Duitsland maar gevestigd in Nijmegen. Hij had in 1787 het orgel in de St. Janskathedraal van Den Bosch vernieuwd. In Zaltbommel wist men zo van zijn werk en men vroeg hem in 1796, nog maar een ruime tien jaar na de bouw van het instrument, om een forse uitbreiding. Zo zijn een groot deel van de kenmerkende tongwerken van de hand van Heijneman.

Weinig veranderingen

Bijna alle oude orgels in Nederland werden in de negentiende eeuw ingrijpend veranderd. In Zaltbommel was dit maar zeer beperkt het geval. C.F.A. Naber voegde de viola di gamba toe en op een zeker moment is de gelijkzwevende stemming aangebracht. De wijzigingen in 1905 waren vermoedelijk ingrijpender. Zo kreeg de kas een donkereiken kleur. Nadat het orgel in 1944 door burgers in allerijl gedemonteerd was omdat men bang was dat de bezetter de toren op wilde blazen, werd het orgel provisorisch gerestaureerd door orgelmaker De Koff, waarbij de toonhoogte verhoogd werd.

Restauratie

Na de algehele restauratie van de kerk (1978-1985)werd ook het orgel onder handen genomen. Orgelmaker S.F. Blank nam voor de restauratie de situatie uit 1796 als uitgangspunt, maar behield ook veel van Nabers werk, zoals de viola da gamba. De toen aangebrachte Werckmeister III-stemming is later gewijzigd in Neidhardt I. Het orgel is in onderhoud bij J.C. van Rossum orgelbouw uit Wijk en Aalburg.