Arnhem mannenzangavond in de kruiskerk

arnhem mannenzangavond in de kruiskerkOp zaterdag 9 juni 2018 wordt er een mannenzangavond gehouden in de Kruiskerk van Arnhem.

Aanvang en toegang mannenzangavond Arnhem

De aanvang van deze mannenzangavond in Arnhem is om 19:30 uur. De kerk is om 19:00 uur open. We hopen deze avond psalmen, gezangen en liederen te zingen. De toegang is gratis en er is de mogelijkheid om gratis te parkeren.

Er zal tijdens deze zangavond een collecte gehouden worden waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor pastoraal diaconaal centrum “De Herberg” in Oosterbeek.

Thema van de avond is: Hoe groot zijt gij, zingen van Gods grote macht, Zijn grote genade en Gods toekomst.

U bent van harte welkom in de Kruiskerk op de Lissedoddelaan 30 in Arnhem.

Medewerkenden mannenzangavond Arnhem

Tijdens deze mannenzangavond wordt medewerking verleend door Peter Drost op het orgel.

Over het pastoraal diaconaal centrum

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele  begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
  • advies m.b.t. nazorg
  • informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Grondslag en doel

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.